Ars Inter Culturas - Czasopismo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

Recenzenci 2017

Recenzenci współpracujący z czasopismem (AIC nr 6/2017)

 1. Dr hab. Grzegorz Grzybek. prof. nadzw. UR
 2. Prof. zw. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska UwB
 3. Dr hab. Tomasz Olchanowski prof. UwB
 4. Dr hab. Barbara Grabowska prof. nadzw. UŚ
 5. Dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. UMK
 6. Prof. dr hab. Andrei Harbatski UwB
 7. Dr hab. Teresa Wilk UŚ
 8. Dr hab. Elżbieta Frołowicz prof. AM w Gdańsku
 9. Dr hab. Mirosław Kisiel prof. nadzw. UŚ
 10. Dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. nadzw. KPSW
 11. Dr hab. Beata Bonna, prof. nadzw. UKW
 12. Dr hab. Violetta Przerembska
 13. Dr hab. Violetta Przech, prof. nadzw. AM w Bydgoszczy
 14. Prof. zw. dr hab. Anna Jeremus Akademia Muzyczna w Poznaniu
 15. Prof. dr hab. Violetta Dutchak (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 16. Prof. Dr hab. Andrij Stashevskij (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 17. Prof. dr hab. Myron Cherepanyn (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 18. Prof. dr. hab. Iryna Bermes – (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)
 19. Prof. dr hab. Jurij Chekan Національна музична академія України імені Петра Чайковського
 20. Prof. dr hab. Nataliya Losiyeva – Донецкий национальный университет, Винница, Ukraina
 21. Assoc. Prof. dr hab. Natalia Pavlova - Uniwersytet w Szumen, Bułgaria
 22. Prof. dr hab. Olga Komar – Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Ukraina
 23. Doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
 24. Doc. PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
 25. Dr hab. Anna Nosek UwB
 26. Dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
 27. Doc. dr Myroslava Novakovych Львівська національна музична академія ім.М.Лисенка
 28. Prof. dr hab. Maczelka Noémi University of Szeged