Ars Inter Culturas - Czasopismo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

Recenzenci 2016

Recenzenci współpracujący z czasopismem (AIC nr 5/2016)

 1. dr hab. Mirosław Grusiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 2. dr hab. Anna G. Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 3. prof. zw. dr hab. Grzegorz Rubin (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 4. dr hab. Anna Mikolon (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku)
 5. prof. dr hab. Lidia Melnyk (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка - Ukraina)
 6. prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (Uniwersytet SWPS w Warszawie)
 7. dr hab. Jolanta Sztachelska prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 8. dr hab. Tomasz Olchanowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 9. dr hab. Jerzy Fiećko prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 10. dr hab. Teresa Wilk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 11. dr hab. Andrzej Fabianowski prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 12. prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
 13. dr hab. Beata Wróblewska (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku)
 14. dr hab. Mirosław Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 15. dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)
 16. prof. zw. dr hab. Jerzy Szczepański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 17. prof. dr hab. Wioletta Dutczak (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника - Ukraina)
 18. prof. dr hab. Iryna Bermes (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка - Ukraina)
 19. prof. dr hab. Andrej Karpyak (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка - Ukraina)
 20. prof. dr hab. Halyna Nikolai (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка - Ukraina)
 21. dr hab. Józef Tarnowski prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 22. dr hab. Małgorzata Niesiobędzka prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 23. dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek – (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 24. dr hab. Maciej Kołodziejski prof. AH w Pułtusku (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
 25. prof. dr hab. Grigorij Konson (Российский государственный социальный университет Москва - Rosja)
 26. prof. dr hab. Svetlana Savenko (Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского - Rosja)