Ars Inter Culturas - Czasopismo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

Recenzenci 2015

Recenzenci współpracujący z czasopismem rocznik 2015

 1. prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 2. dr hab. Barbara Grabowska prof. UŚ, (Uniwersytet Śląski)
 3. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski prof. UMFC, (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 4. prof. dr hab. Halyna J. Nikolai (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка - Ukraina)
 5. dr hab. Violetta Przerembska prof. UMFC, (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 6. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski prof. UWr, (Uniwersytet Wrocławski)
 7. prof. dr hab. Grzegorz Rubin, (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 8. doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc. , (Západočeská univerzita v Plzni - Czechy)
 9. doc. Mgr. art. Mária Strenáčikowá CSc (Akadémia umení v Banskej Bystrici - Słowacja)
 10. prof. dr hab. Anna Jeremus, (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)
 11. prof. nadzw. dr hab. Lidiya Melnyk, (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка – Ukraina)
 12. prof. dr hab. Ljubov Kijanovs’ka, (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка – Ukraina)
 13. prof. dr hab. Elena Rebrova, (Пивденноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского Одеса – Ukraina)
 14. dr hab. Maciej Kołodziejski prof. AH, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 15. dr hab. Beata Wróblewska prof. AM, (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku)
 16. prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., (Prešovská univerzita v Prešove - Słowacja)
 17. dr hab. Mirosław Dymon prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski
 18. dr hab. Anna G. Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 19. dr hab. Zenona Rondomańska prof. AM Bydgoszcz, (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
 20. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD., (Prešovská univerzita v Prešove - Słowacja)
 21. dr hab. Violetta Kostka prof. AM Gdańsk, (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku)
 22. prof. dr. hab. Jerzy Kurcz AM Kraków (Akademia Muzyczna w Krakowie)