Ars Inter Culturas - Czasopismo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

Recenzenci 2014

Recenzenci współpracujący z czasopismem rocznik 2014

 1. Ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Noraldine Bailer - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 2. Проф. Др Черепанин Мирон Васильович ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. Doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave)
 5. Prof. dr hab. Zbigniew Gorlak (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 6. Doc. Mgr. Petr Hala, Dr. (Masarykova univerzita v Brně)
 7. Проф. Др Юник Дмитро Григорович КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ Kijów
 8. Dr hab. Barbara Literska Prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 9. Dr. hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 10. Проф. Др Ніколаї Галина Юріївна (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)
 11. Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 12. Dr hab. Robert Opora prof. UG, (Uniwersytet Gdański)
 13. Prof. zw. dr hab. Jan Pilch (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 14. Dr hab. Violetta Przerembska prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 15. Dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski Prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 16. Prof. zw. dr hab. Grzegorz Rubin (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 17. Doc. PaedDr. Marie SLAVÍKOVÁ, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
 18. Prof. dr hab. Wiesław Smużny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 19. Dr hab. Andrij Stashevskij (Taras Shevschenko Lugansk Nationality University)
 20. Dr hab. Alina Szczurek-Boruta prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 21. Проф. Др Татаринцева Нина Евгеньевна (Южный федеральный университет (ЮФУ) в Ростове-на-Дону)
 22. Prof. UWM Marcin Wawruk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)