Ars Inter Culturas - Czasopismo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

Recenzenci 2013

Recenzenci współpracujący z czasopismem rocznik 2013

 1. Prof. zw. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 2. Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 3. Prof. zw. dr Jerzy Kurcz (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 4. Dr hab. Andrzej Michalski prof. Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
 5. Проф. Др Галина Юріївна Ніколаї (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)
 6. Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 7. Prof. dr Thomas Ott (Universität zu Köln)
 8. Dr hab. Violetta Przerembska prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 9. Prof. Elżbieta Rosińska (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
 10. Doc. PaedDr. Marie SLAVÍKOVÁ, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
 11. Prof. dr Garii Stiepanowicz Tarasow (Rosyjska Akademia Muzyczna im. Gniesinych. (Moskwa)
 12. Dr hab. Agnieszka Weiner prof. UMCS (Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie)
 13. Prof. zw. dr hab. Marta Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski)