Skład redakcji i komitetu naukowego

Komitet redakcyjny:

Redaktor naczelny: Dr Jarosław Chaciński (Akademia Pomorska w Słupsku)

Redakcja:

Członkowie redakcji: Dr Anna Józefowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Dr Sylwia Górzna (Akademia Pomorska w Słupsku), Mgr Katarzyna Wyporska - Wawrzczak (Akademia Pomorska w Słupsku)
Redaktor językowy – język angielski: Doc. dr Anna Lyashuk (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
Redaktor językowy – język rosyjski: Dr Krzysztof Kropaczewski (Akademia Pomorska w Słupsku)
Redaktor językowy – język niemiecki: Annemarie Brusniak (Würzburg)

Komitet naukowy:

Polska:

 1. Prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 2. Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 3. Prof. zw. dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)
 4. Dr hab. Jagna Dankowska prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 5. Dr hab. Mirosław Sobecki prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 6. Dr hab. Kazimierz Kossak - Główczewski prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 7. Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur (Uniwersytet Śląski)
 8. Dr hab. Urszula Szuścik prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 9. Dr hab. Monika Jaworska – Witkowska prof. KPSW (Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
 10. Dr hab. Alicja Gronau-Osińska prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 11. Dr hab. Mirosław Grusiewicz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Zagranica:
 1. Prof. Dr. Friedhelm Brusniak (Universität Würzburg, Niemcy)
 2. Prof. Dr. Wilfried Gruhn (Musikhochschule Freiburg, Niemcy)
 3. Prof. dr hab. Luba Kyyanovska (Львівська національна музична академія ім.М.Лисенка)
 4. Prof. dr hab. Iryna Dracz, (Харківський державний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, Ukraina)
 5. Prof. Dr. Damien Sagrillo (Université du Luxembourg)
 6. Prof. Dr. Pavel Rojko (Muzička akademija u Zagrebu, Chorwacja)
 7. Doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Czechy)
 8. Doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Czechy)
 9. Doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
 10. Doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Czechy)
 11. Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja)
 12. Doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja)
 13. Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
 14. Prof. dr hab. Gábor Bodnár Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Węgry)