Skład redakcji i komitetu naukowego

Komitet redakcyjny:

Redaktor naczelny: Dr Jarosław Chaciński (Akademia Pomorska w Słupsku)

Redakcja:

Redaktor: Dr Anna Józefowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Członek redakcji: Mgr Katarzyna Wyporska - Wawrzczak (Akademia Pomorska w Słupsku)
Redaktor językowy – język angielski: Prof. Dr Dariusz Terefenko (Uniwersytet w Rochester - USA)
Redaktor językowy – język rosyjski: Veronika Kliuchko (Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny – Ukraina)
Redaktor językowy – język niemiecki: Annemarie Brusniak (Würzburg)
Redaktor językowy – język francuski: Prof. dr Pascal Terrien (Conservatoire national supérieur de musique et de danse Paris)
Redaktor językowy – język czeski: Mgr. Markéta Elichová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Komitet naukowy:

Polska:

 1. Prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 2. Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 3. Prof. zw. dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)
 4. Dr hab. Jagna Dankowska prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 5. Dr hab. Mirosław Sobecki prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 6. Dr hab. Kazimierz Kossak - Główczewski prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 7. Dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 8. Dr hab. Urszula Szuścik prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 9. Dr hab. Monika Jaworska – Witkowska prof. KPSW (Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
 10. Dr hab. Alicja Gronau-Osińska prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Zagranica:
 1. Prof. Dr. Josef Sulz (Universität Mozarteum Salzburg/Innsbruck, Austria)
 2. Prof. Dr. Karl Heinrich Ehrenforth (Hochschule für Musik Detmold, Niemcy)
 3. Prof. Dr. Friedhelm Brusniak (Universität Würzburg, Niemcy)
 4. Prof. Dr. Pavel Rojko (Muzička akademija u Zagrebu, Chorwacja)
 5. Prof. dr hab. Iryna Dracz, (Харківський державний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, Ukraina)
 6. Doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
 7. Doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, Czechy)
 8. Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)
 9. Prof. Dr. Damien Sagrillo (Université du Luxembourg)
 10. Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
 11. Prof. dr Vitalij Alejev (Российская академия музыки имени Гнесиных, Rosja)