Reviewers

Reviewers 2017

 1. Dr hab. Grzegorz Grzybek. prof. nadzw. UR
 2. Prof. zw. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska UwB
 3. Dr hab. Tomasz Olchanowski prof. UwB
 4. Dr hab. Barbara Grabowska prof. nadzw. UŚ
 5. Dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. UMK
 6. Prof. dr hab. Andrei Harbatski UwB
 7. Dr hab. Teresa Wilk UŚ
 8. Dr hab. Elżbieta Frołowicz prof. AM w Gdańsku
 9. Dr hab. Mirosław Kisiel prof. nadzw. UŚ
 10. Dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. nadzw. KPSW
 11. Dr hab. Beata Bonna, prof. nadzw. UKW
 12. Dr hab. Violetta Przerembska
 13. Dr hab. Violetta Przech, prof. nadzw. AM w Bydgoszczy
 14. Prof. zw. dr hab. Anna Jeremus Akademia Muzyczna w Poznaniu
 15. Prof. dr hab. Violetta Dutchak (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 16. Prof. Dr hab. Andrij Stashevskij (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
 17. Prof. dr hab. Myron Cherepanyn (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
 18. Prof. dr. hab. Iryna Bermes – (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)
 19. Prof. dr hab. Jurij Chekan Національна музична академія України імені Петра Чайковського
 20. Prof. dr hab. Nataliya Losiyeva – Донецкий национальный университет, Винница, Ukraina
 21. Assoc. Prof. dr hab. Natalia Pavlova - Uniwersytet w Szumen, Bułgaria
 22. Prof. dr hab. Olga Komar – Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Ukraina
 23. Doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
 24. Doc. PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD. Prešovská univerzita v Prešove
 25. Dr hab. Anna Nosek UwB
 26. Dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
 27. Doc. dr Myroslava Novakovych Львівська національна музична академія ім.М.Лисенка
 28. Prof. dr hab. Maczelka Noémi University of Szeged

Reviewers 2016

 1. dr hab. Mirosław Grusiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 2. dr hab. Anna G. Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 3. prof. zw. dr hab. Grzegorz Rubin (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 4. dr hab. Anna Mikolon (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku)
 5. prof. dr hab. Lidia Melnyk (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка - Ukraina)
 6. prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (Uniwersytet SWPS w Warszawie)
 7. dr hab. Jolanta Sztachelska prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 8. dr hab. Tomasz Olchanowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 9. dr hab. Jerzy Fiećko prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 10. dr hab. Teresa Wilk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 11. dr hab. Andrzej Fabianowski prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 12. prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
 13. dr hab. Beata Wróblewska (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku)
 14. dr hab. Mirosław Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 15. dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)
 16. prof. zw. dr hab. Jerzy Szczepański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 17. prof. dr hab. Wioletta Dutczak (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника - Ukraina)
 18. prof. dr hab. Iryna Bermes (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка - Ukraina)
 19. prof. dr hab. Andrej Karpyak (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка - Ukraina)
 20. prof. dr hab. Halyna Nikolai (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка - Ukraina)
 21. dr hab. Józef Tarnowski prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 22. dr hab. Małgorzata Niesiobędzka prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 23. dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek – (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 24. dr hab. Maciej Kołodziejski prof. AH w Pułtusku (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
 25. prof. dr hab. Grigorij Konson (Российский государственный социальный университет Москва - Rosja)
 26. prof. dr hab. Svetlana Savenko (Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского - Rosja)

Reviewers 2015

 1. prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 2. dr hab. Barbara Grabowska prof. UŚ, (Uniwersytet Śląski)
 3. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski prof. UMFC, (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 4. prof. dr hab. Halyna J. Nikolai (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка - Ukraina)
 5. dr hab. Violetta Przerembska prof. UMFC, (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 6. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski prof. UWr, (Uniwersytet Wrocławski)
 7. prof. dr hab. Grzegorz Rubin, (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 8. doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc. , (Západočeská univerzita v Plzni - Czechy)
 9. doc. Mgr. art. Mária Strenáčikowá CSc (Akadémia umení v Banskej Bystrici - Słowacja)
 10. prof. dr hab. Anna Jeremus, (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)
 11. prof. nadzw. dr hab. Lidiya Melnyk, (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка – Ukraina)
 12. prof. dr hab. Ljubov Kijanovs’ka, (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка – Ukraina)
 13. prof. dr hab. Elena Rebrova, (Пивденноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского Одеса – Ukraina)
 14. dr hab. Maciej Kołodziejski prof. AH, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 15. dr hab. Beata Wróblewska prof. AM, (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku)
 16. prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., (Prešovská univerzita v Prešove - Słowacja)
 17. dr hab. Mirosław Dymon prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski
 18. dr hab. Anna G. Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 19. dr hab. Zenona Rondomańska prof. AM Bydgoszcz, (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
 20. doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD., (Prešovská univerzita v Prešove - Słowacja)
 21. dr hab. Violetta Kostka prof. AM Gdańsk, (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku)
 22. prof. dr. hab. Jerzy Kurcz AM Kraków (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Reviewers 2014

 1. Ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Noraldine Bailer - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 2. Проф. Др Черепанин Мирон Васильович ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. Doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave)
 5. Prof. dr hab. Zbigniew Gorlak (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
 6. Doc. Mgr. Petr Hala, Dr. (Masarykova univerzita v Brně)
 7. Проф. Др Юник Дмитро Григорович КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ Kijów
 8. Dr hab. Barbara Literska Prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 9. Dr. hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 10. Проф. Др Ніколаї Галина Юріївна (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)
 11. Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 12. Dr hab. Robert Opora prof. UG, (Uniwersytet Gdański)
 13. Prof. zw. dr hab. Jan Pilch (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 14. Dr hab. Violetta Przerembska prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 15. Dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski Prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 16. Prof. zw. dr hab. Grzegorz Rubin (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 17. Doc. PaedDr. Marie SLAVÍKOVÁ, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
 18. Prof. dr hab. Wiesław Smużny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 19. Dr hab. Andrij Stashevskij (Taras Shevschenko Lugansk Nationality University)
 20. Dr hab. Alina Szczurek-Boruta prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 21. Проф. Др Татаринцева Нина Евгеньевна (Южный федеральный университет (ЮФУ) в Ростове-на-Дону)
 22. Prof. UWM Marcin Wawruk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Reviewers 2013

 1. Prof. zw. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 2. Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 3. Prof. zw. dr Jerzy Kurcz (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 4. Dr hab. Andrzej Michalski prof. Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku
 5. Проф. Др Галина Юріївна Ніколаї (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)
 6. Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 7. Prof. dr Thomas Ott (Universität zu Köln)
 8. Dr hab. Violetta Przerembska prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
 9. Prof. Elżbieta Rosińska (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
 10. Doc. PaedDr. Marie SLAVÍKOVÁ, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
 11. Prof. dr Garii Stiepanowicz Tarasow (Rosyjska Akademia Muzyczna im. Gniesinych. (Moskwa)
 12. Dr hab. Agnieszka Weiner prof. UMCS (Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie)
 13. Prof. zw. dr hab. Marta Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski)