Chęcińska, U. „Recenzja książki Anny Józefowicz, Obrazy dzieciństwa W Polskiej Prozie dziecięcej XXI Wieku. W Poszukiwaniu kontekstów Edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu W Białymstoku, Białystok 2020, Ss. 518.”. ARS INTER CULTURAS, nr 9, grudzień 2020, s. 389-92, doi:10.34858/AIC.9.2020.354.