[1]
U. Chęcińska, „Recenzja książki Anny Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ss. 518.”, ARS, nr 9, s. 389-392, grudz. 2020.