[1]
S. Dąbrowski, „Znaczenie filozofii w konstruowaniu koncepcji edukacji religijnej. Współczesne odczytania sporu ks. Józefa Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu (lata 1977-1978)”, ARS, nr 9, s. 273-292, grudz. 2020.