[1]
J. Domagała, „Kształtowanie się współczesnej koncepcji polskiego systemu szkolnictwa muzycznego w latach 1945-1959 w kontekście dyskusji środowiskowych”, ARS, nr 9, s. 141-166, sty. 2021.