[1]
J. Chaciński, „Sztuka jako narzędzie poznawania artystyczno-kulturowej przestrzeni – omówienie prac «Ars inter Culturas»”, ARS, nr 9, s. 5-10, grudz. 2020.