Chęcińska, U. (2020) „Recenzja książki Anny Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ss. 518.”, ARS INTER CULTURAS, (9), s. 389-392. doi: 10.34858/AIC.9.2020.354.