Dąbrowski, S. (2020) „Znaczenie filozofii w konstruowaniu koncepcji edukacji religijnej. Współczesne odczytania sporu ks. Józefa Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu (lata 1977-1978)”, ARS INTER CULTURAS, (9), s. 273-292. doi: 10.34858/AIC.9.2020.348.