CHĘCIŃSKA, U. Recenzja książki Anny Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ss. 518. ARS INTER CULTURAS, n. 9, p. 389-392, 13 grudz. 2020.