DĄBROWSKI, S. Znaczenie filozofii w konstruowaniu koncepcji edukacji religijnej. Współczesne odczytania sporu ks. Józefa Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu (lata 1977-1978). ARS INTER CULTURAS, n. 9, p. 273-292, 13 grudz. 2020.