ŻMIJEWSKA, E. Muzyka w Małej Ojczyźnie, Mała Ojczyzna w muzyce. ARS INTER CULTURAS, n. 9, p. 237-247, 13 grudz. 2020.