GÓRZNA, S. DIALOG MIĘDZYKULTUROWY W UJĘCIU PAPIEŻA FRANCISZKA. ARS INTER CULTURAS, n. 6, p. 113-130, 12 jul. 2018.