Chęcińska, U. (2020). Recenzja książki Anny Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ss. 518. ARS INTER CULTURAS, (9), 389-392. https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.354