Dąbrowski, S. (2020). Znaczenie filozofii w konstruowaniu koncepcji edukacji religijnej. Współczesne odczytania sporu ks. Józefa Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu (lata 1977-1978). ARS INTER CULTURAS, (9), 273-292. https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.348