Żmijewska, E. (2020). Muzyka w Małej Ojczyźnie, Mała Ojczyzna w muzyce. ARS INTER CULTURAS, (9), 237-247. https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.346