Chaciński, J. (2020). TEMATYKA PRAC „ARS INTER CULTURAS” – RÓŻNORODNE OBLICZA ARTYSTYCZNEJ WIELOKULTUROWOŚCI . ARS INTER CULTURAS, (8), pp. 5-12. Pobrano z https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/298