(1)
Chęcińska, U. Recenzja książki Anny Józefowicz, Obrazy dzieciństwa W Polskiej Prozie dziecięcej XXI Wieku. W Poszukiwaniu kontekstów Edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu W Białymstoku, Białystok 2020, Ss. 518. ARS 2020, 389-392.