(1)
Aleksandrovich, M.; Kowalczyk, J. Balet – Baletnica – Tancerz Baletowy: Badanie Skojarzeń osób nietańczących. ARS 2020, 353-372.