(1)
Dąbrowski, S. Znaczenie Filozofii W Konstruowaniu Koncepcji Edukacji Religijnej. Współczesne Odczytania Sporu Ks. Józefa Tischnera Z Przedstawicielami Polskiego Tomizmu (lata 1977-1978). ARS 2020, 273-292.