(1)
Żmijewska, E. Muzyka W Małej Ojczyźnie, Mała Ojczyzna W Muzyce. ARS 2020, 237-247.