(1)
Schiller-Rydzewska, J. Znaki I powtórzenia W Muzyce Augustyna Blocha - próba Reinterpretacji. ARS 2020, 95-110.