(1)
Chaciński, J. Sztuka Jako narzędzie Poznawania Artystyczno-Kulturowej Przestrzeni – omówienie Prac „Ars Inter Culturas”. ARS 2020, 5-10.