(1)
Stachyra, K. „Muzykoterapia – Rozprawa Z mitami…”. ARS 2020, pp. 293-304.