(1)
Sulikowska-Bełczowska, A. Anielski śpiew I Anielskie trąby W Reprezentacjach Sądu Ostatecznego Staroobrzędowców. ARS 2020, pp. 35-52.