(1)
Kołodziejski, M. PREFERENCJE MUZYCZNE MŁODZIEŻY PŁOCKICH SZKÓŁ ŚREDNICH W KONTEKŚCIE EDUKACYJNYM. 1 2018, 215-238.