(1)
Fiszer, T. ŻYCIE KULTURALNE LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ WE LWOWIE W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ (1941-1944). 1 2018, 169-184.