(1)
Górzna, S. DIALOG MIĘDZYKULTUROWY W UJĘCIU PAPIEŻA FRANCISZKA. 1 2018, 113-130.