[1]
Chęcińska, U. 2020. Recenzja książki Anny Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ss. 518. ARS INTER CULTURAS. 9 (grudz. 2020), 389-392. DOI:https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.354.