[1]
Dąbrowski, S. 2020. Znaczenie filozofii w konstruowaniu koncepcji edukacji religijnej. Współczesne odczytania sporu ks. Józefa Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu (lata 1977-1978). ARS INTER CULTURAS. 9 (grudz. 2020), 273-292. DOI:https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.348.