[1]
Fiszer, T. 2018. ŻYCIE KULTURALNE LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ WE LWOWIE W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ (1941-1944). ARS INTER CULTURAS. 6 (Jul. 2018), 169-184.