КОМЕНДА ОЛЬГА ІВАНІВНА УНІВЕРСАЛЬНА ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ – TWÓRCZA UNIWERSALNA OSOBOWOŚĆ W UKRAIŃSKIEJ KULTURZE MUZYCZNEJ (НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО KIJÓW 2020)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jarosław Chaciński
https://orcid.org/0000-0002-3825-8184

Abstrakt

Bez abstraktu

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Chaciński, J. (2020). КОМЕНДА ОЛЬГА ІВАНІВНА УНІВЕРСАЛЬНА ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ – TWÓRCZA UNIWERSALNA OSOBOWOŚĆ W UKRAIŃSKIEJ KULTURZE MUZYCZNEJ (НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО KIJÓW 2020). ARS INTER CULTURAS, (9), 395-399. https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.355
Dział
Sprawozdania, recenzje

Bibliografia

Chaciński, Jarosław. „Dzieło muzyczne obrazem wspólnych losów w Europie Środkowej i Wschodniej - na marginesie percepcji muzyki przez młodzież w Polsce, Niemczech i na Ukrainie”, Наукові Збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, МУЗИКОЗНАВЧИЙ УНІВЕРСУМ, Випуск 42-43: Lviv 2018, 201.

Chaciński, Jarosław. „Dzieło muzyczne obrazem wspólnych losów w Europie Środkowej i Wschodniej - na marginesie percepcji muzyki przez młodzież w Polsce, Niemczech i na Ukrainie”, Naukovі Zbіrki L'vіvs'koyi nacіonal'noyi muzichnoyi akademii іmenі M.V. Lisenka, MUZIKOZNAVChIJ UNІVERSUM, Vypusk 42-43: Lviv 2018, 201.

Коменда Ольга Іванівна, Універсальна творча особистість в українській музичній культурі, 19, http://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2370/komenda-dysertatsiya-2.pdf? sequence=1&isallowed=y (dostęp: 06.06.2020).

Komenda Ol'ga Іvanіvna, Unіversal'na tvorcha osobistіst' v ukraїns'kіj muzichnіj kul'turі, 19,http://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2370/komenda-dysertatsiya-2.pdf? sequence=1&isallowed=y (dostęp: 06.06.2020).

Panas, Władysław Z zagadnień interpretacji strukturalno-semiotycznej, w: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji (red.) J. Sławiński, J. Święch, Ossolineum, Wrocław: 9-24. http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9804/Z_zagadnien_interpretacji_strukturalno-semiotycznej.pdf (dostęp: 24.04.20).

Szymanowski, Karol. „Fryderyk Chopin”, W Karol Szymanowski, Pisma, t. 1, Pisma muzyczne, (Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1984), 98.