Коменда Ольга Іванівна: Універсальна творча особистість в українській музичній культурі [Twórcza uniwersalna osobowość w ukraińskiej kulturze muzycznej] (Національна музична академія України імені п. І. Чайковського Kijów 2020)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jarosław Chaciński
https://orcid.org/0000-0002-3825-8184

Abstrakt

The main theme of the reviewed work is an attempt to define the concept of active universalism of the creative personality based on the available literature in the field of many sciences, its characteristics in the confrontation with the achievements mainly in the field of psychology, historically oriented culturology and musicology.


The most important issue is to present the richness of Ukrainian musical culture, ranging from representatives of its national canon (Mykola Lysenko) to contemporary composers, most of whom are attention was paid to Oleksandr Kozarenko.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Chaciński, J. (2020). Коменда Ольга Іванівна: Універсальна творча особистість в українській музичній культурі [Twórcza uniwersalna osobowość w ukraińskiej kulturze muzycznej] (Національна музична академія України імені п. І. Чайковського Kijów 2020). ARS INTER CULTURAS, (9), 393-398. https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.355
Dział
Sprawozdania, recenzje

Bibliografia

Chaciński, Jarosław. „Dzieło muzyczne obrazem wspólnych losów w Europie Środkowej i Wschodniej - na marginesie percepcji muzyki przez młodzież w Polsce, Niemczech i na Ukrainie”, Наукові Збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, МУЗИКОЗНАВЧИЙ УНІВЕРСУМ, Випуск 42-43: Lviv 2018, 201.

Chaciński, Jarosław. „Dzieło muzyczne obrazem wspólnych losów w Europie Środkowej i Wschodniej - na marginesie percepcji muzyki przez młodzież w Polsce, Niemczech i na Ukrainie”, Naukovі Zbіrki L'vіvs'koyi nacіonal'noyi muzichnoyi akademii іmenі M.V. Lisenka, MUZIKOZNAVCHIJ UNІVERSUM, Vypusk 42-43: Lviv 2018, 201.

Коменда Ольга Іванівна, Універсальна творча особистість в українській музичній культурі, 19, http://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2370/komenda-dysertatsiya-2.pdf? sequence=1&isallowed=y (dostęp: 06.06.2020).

Komenda Ol'ga Іvanіvna, Unіversal'na tvorcha osobistіst' v ukraїns'kіj muzichnіj kul'turі, 19,http://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2370/komenda-dysertatsiya-2.pdf? sequence=1&isallowed=y (dostęp: 06.06.2020).

Panas, Władysław Z zagadnień interpretacji strukturalno-semiotycznej, w: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji (red.) J. Sławiński, J. Święch, Ossolineum, Wrocław: 9-24. http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9804/Z_zagadnien_interpretacji_strukturalno-semiotycznej.pdf (dostęp: 24.04.20).

Szymanowski, Karol. „Fryderyk Chopin”, W Karol Szymanowski, Pisma, t. 1, Pisma muzyczne, (Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1984), 98.