Recenzja książki Anny Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ss. 518.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Urszula Chęcińska
https://orcid.org/0000-0002-0416-1691

Abstrakt

I am reviewing the monograph by Anna Józefowicz. Images of childhood in Polish children's prose of the 21st century. In search of educational contexts (2020). The publication consists of an introduction, 12 chapters, ending and bibliography. The author made the latest prose addressed to primary school pupils at the 1st and 2nd stage of education the source of the analyzes. For analysis and interpretation author chose over 140 book. The research conducted by the author was qualitative and interdisciplinary.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Chęcińska, U. (2020). Recenzja książki Anny Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ss. 518. ARS INTER CULTURAS, (9), 389-392. https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.354
Dział
Sprawozdania, recenzje

Bibliografia

.