(Nie)skażony obraz widowiska sportowego – między władzą spektaklu a spektaklem władzy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Agnieszka Zalewska-Meler
https://orcid.org/0000-0003-1924-2790

Abstrakt

This article concerns the issue of recognition and definition of a sports spectacle in terms of a cultural spectacle. The genesis of sports performances and their social background was presented, and the conditions that must be met for something to be regarded as a sports spectacle were specified. Examples of the use of the sport events (including the Olympic Games) for political manipulation and propaganda were analyzed, as well as references to the categories of racial prejudice, discrimination and xenophobia. The analysis of photography was used to characterize the relationship between politics and sport, which is presented synthetically.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Zalewska-Meler, A. (2020). (Nie)skażony obraz widowiska sportowego – między władzą spektaklu a spektaklem władzy. ARS INTER CULTURAS, (9), 329-351. https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.351
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Debord, Gay. Społeczeństwo spektaklu. Tłum. Anka Ptaszkowska, Leszek Brogowski. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 1998.
2. Cynarski, Wojciech J. Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej. Kraków: Universitas, 2017.
3. Cynarski, Wojciech J. Globalizacja a spotkanie kultur. Rzeszów: wydawnictwo UR, 2003.
4. Falewicz, Robert. Historia igrzysk olimpijskich. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2004.
5. Geertz, Cliford. Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.
6. Jarvie, Grant. Sport, Culture and Society. London, New York: Routledge, 2006.
7. Jawłowski, Albert. „Oczy świata są zwrócone w kierunku stadionu – rzecz o współczesnym widowisku kulturowym”. W Społeczne zmagania ze sportem, red. Łukasz Rogowski, Radosław Skrobacki, 21-33. Poznań: Wydawnictwo AWF, 2011.
8. Kobierecki, Michał M. Sportowa wojna światowa. Implikacje polityczne międzynarodowej rywalizacji sportowej w okresie zimnej wojny. Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2017.
9. Kosiewicz, Jerzy. „Widowisko sportowe i aleatoryzm: przypadek i schemat”, Kultura Fizyczna 1-2 (1998): 18-20.
10. Krawczyk, Zbigniew. „Kultura globalna a kultura fizyczna”. W Socjologia kultury fizycznej, red. Zbigniew Dziubiński, Zbigniew Krawczyk, 67-83. Warszawa: Wydawnictwo AWF, 2011.
11. Krawczyk, Zbigniew. „Narodowe i etniczne uwarunkowania kultury fizycznej”. W Socjologia kultury fizycznej, red. Zbigniew Dziubiński, Zbigniew Krawczyk, 251-265. Warszawa: Wydawnictwo AWF, 2011.
12. Krawczyk, Zbigniew. „Sport”. W Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna. Sport, red. Zbigniew Krawczyk, 61-81. Warszawa: Instytut Kultury, 1997.
13. Krawczyk, Zbigniew. „Sport i kultura. Orientacje teoretyczne”. W Filozofia kultury fizycznej. Koncepcje i problemy. Tom 2, red. Zbigniew Krawczyk, Jerzy Kosiński, 161-174. Warszawa: Wydawnictwo AWF, 1990.
14. Krawczyk, Zbigniew. „Sport in a Changing Europe”, European Journal for Sport and Society Vol. 1, No 2 (2004): 121-145.
15. Kronika sportu. Opr. Marian B. Michalik. Warszawa: Wydawnictwo Kronika, 1993.
16. Leksykon PWN. Sport, red. Dariusz Matyja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
17. Lipiec, Józef. „Idea nowożytnego olimpizmu”. W Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna. Sport, red. Zbigniew Krawczyk, 137-154.Warszawa: Instytut Kultury, 1997.
18. Lipiec, Józef. Pożegnanie z Olimpią. Kraków: Fall, 2007.
19. Lipoński, Wojciech. Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa: Sport i Turystyka, 1987.
20. Lipoński, Wojciech. Zapomniani piewcy sportu. Antologia. Wybór i opr. Wojciech Lipoński, Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1970.
21. Lis, Jan. Olszański, Tomasz. Czas igrzysk. Od Aten do Moskwy, Warszawa: KAW, 1980.
22. Lenartowicz, Michał. Jakub, Mosz. Stadiony i widowiska. Społeczne przestrzenie sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.
23. Lipoński, Wojciech. Historia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
24. Macaloon, John J. „Wstęp: widowisko kulturowe, teoria kultury”. W Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. John J. MacAloon, 11-35. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
25. Matusewicz, Czesław. „Poznawcze aspekty widowiska sportowego”, Kultura Fizyczna 9-10 (1989): 16-20.
26. Matusewicz, Czesław. Widowisko sportowe. Warszawa: Wydawnictwo AWF, 1990.
27. Miller, David. Historia igrzysk olimpijskich i MKOL. Od Aten do Londynu 1894-2012. Poznań: Wydawnictwo Rebis, 2012.
28. Młodzikowski, Grzegorz. „Geneza coubertinowskiej myśli pedagogicznej neoolimpizmu”, Kultura Fizyczna 10 (1964): 573-581.
29. Młodzikowski, Grzegorz. „Ideał olimpijski w epoce pokojowego współistnienia”. W Filozofia i socjologia kultury fizycznej, red. Zbigniew Krawczyk, 284-290. Warszawa: PWN, 1974.
30. Młodzikowski, Grzegorz. „Olimpizm Pierre de Coubertina”, Kultura Fizyczna 3-4 (1987): 10-12.
31. Młodzikowski, Grzegorz. „Uniwersalizm olimpijski”, Kultura Fizyczna 6 (1969): 251-256.
32. Pasko, Artur. „Problem bezpieczeństwa na letnich igrzyskach olimpijskich w okresie zimnej wojny po wydarzeniach w Monachium w 1972 r.”, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie Tom XIV, 1 (2015): 77-87.
33. Pawłucki, Andrzej. „Homo Olimpicus jako Homo Redemtor”, Kultura Fizyczna 9-12 (2006): 28-35.
34. Pavis, Patrice. Słownik terminów teatralnych. Przekł. Sławomir Świontek. Wrocław -Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 2002.
35. Piątek, Zdzisław. Dzieje kultury fizycznej w zarysie. Antyk – Oświecenie. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane AWF, 1995.
36. Płoszaj, Katarzyna. Firek, Wiesław. Międzynarodowa edukacja olimpijska. Dokończenie symfonii Pierre’a de Coubertina. Warszawa: Imprint Media, 2018.
37. Rose, Gillian. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Tłum. Ewa Klekot. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
38. Sajna, Radosław. Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2019.
39. Sala Rose, Rosa. Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu. Przekł. Zuzanna Jakubowska, Agnieszka Rurarz. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006.
40. Słapek, Dariusz. Sport i widowiska w świecie antycznym. Kompendium. Kraków – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
41. Skórzyńska, Izabela. Widowisko przeszłości. Alternatywne polityki pamięci 1989-2009. Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2010.
42. Sulińska, Anna. Olimpijki. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2020.
43. Suren, Hans. Człowiek i słońce. Wilno: Wydawnictwo Orloga, 1937.
44. Szczepański, Jan Alfred. Od Olimpii do olimpiad. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980.
45. Szymczak, Mieczysław. Słownik języka polskiego. Tom 3.Warszawa: PWN, 1981.
46. Świontek, Sławomir. „Teatr jako widowisko”. W Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Teatr. Widowisko, red. Marta Fik, 11-20. Warszawa: Instytut Kultury, 2000.
47. Turner, Victor. „Czy istnieją uniwersalia kulturowe w micie, rytuale i teatrze?”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3-4 (2002): 53-59
48. Turner, Victor. „Teatr w codzienności, codzienność w teatrze”, Dialog 9 (1988): 97-115.
49. Zdebska, Halina. „Widowisko sportowe jako element kultury masowej”. W Kultura fizyczna a kultura masowa, red. Zbigniew Dziubiński, Michał Lenartowicz, 145-155. Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, 2011.
50. Zuchora, Krzysztof. Dalekie i bliski krajobrazy sportu. Warszawa: WSiP, 1996.
51. Zuchora, Krzysztof. Sport niejedno ma imię. Warszawa: Sport i Turystyka, 1976.
52. Walters, Guy. Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen. Przekł. Norbert Radomski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2008.