Do improwizacji „kuchennymi schodami” w kontekście pedagogiki muzycznej Edwina E. Gordona

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maciej Kołodziejski
https://orcid.org/0000-0001-7904-7474
Barbara Pazur
https://orcid.org/0000-0003-2318-0203

Abstrakt

This article is of a descriptive, explanatory and methodical character. The authors' interest in musical improvisation is taken from Edwin E. Gordon's theory of music learning. The key to pupils making improvisational efforts is to develop preparatory audiation in the home and in kindergarten, and then to sequentially develop proper audiation at school by systematically experiencing tonal and rhythmic patterns based on different musical scales (tonalities), in the order of music learning. The authors give an example of developing the readiness for improvisation and the ability to improvise on the basis of the authors’ song.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kołodziejski, M., & Pazur, B. (2020). Do improwizacji „kuchennymi schodami” w kontekście pedagogiki muzycznej Edwina E. Gordona. ARS INTER CULTURAS, (9), 195-216. https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.344
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bibliografia

Azzara, Christopher D., i Richard F. Grunow. Developing Musicianship through Improvisation 1. Chicago: GIA Publication, Inc., 2006.

Białkowski, Andrzej (red.), Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce (War-szawa: Instytut Muzyki i Tańca 2012).

Bonna, Beata. „Kreatywność w Świetle Teorii Uczenia się Muzyki E. E. Gordona”. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 38, nr 1 (2019). https://doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.147-160.

Bonna, Beata. Zdolności i kompetencje muzyczni, uczniów u młodszym wieku szkolnym. Byd-goszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.

Burnard, Pamela. „Investigating Children’s Meaning-Making and the Emergence of Musical Interaction in Group Improvisation”. British Journal of Music Education 19, nr 2 (lipiec 2002): 157–72. https://doi.org/10.1017/S0265051702000244.

Edmund, David C., i Elliott C. Keller. „Guiding Principles for Improvisation in the General Music Classroom”. General Music Today 33, nr 2 (2020): 68–73. https://doi.org/10.1177/1048371319885361.

Ferand, Ernst Thomas. „Improvisation in Music History and Education”. Papers of the Ameri-can Musicological Society, 1940, 115–25.

Gordon, Edwin Elias. „Audiation, Music Learning Theory, Music Aptitude, and Creativity”. Suncoast Music Education Forum on Creativity, 1989, 75–81.

Gordon, Edwin Elias. Clarity by Comparison and Relationship. Chicago: GIA Publication, Inc., 2008.

Gordon, Edwin Elias. Harmonic Improvisation Readiness Record / Rhythm Improvisation Readiness Record - Manual Edition. Chicago: GIA Publication, Inc., 1998.

Gordon, Edwin Elias. Learning Sequences in Music : A Contemporary Music Learning Theo-ry. 2012 Edition. Chicago: GIA Publications, 2012.

Gordon, Edwin Elias. Learning Sequences in Music: Skill, Content, and Patterns. 1993 Edi-tion. A Music Learning Theory. Chicago: GIA Publications, 1993.

Gordon, Edwin Elias. Sekwencje uczenia się w muzyce : umiejętności, zawartość i motywy : teoria uczenia się muzyki. Przetłumaczone przez Anna Zielińska i Ewa Klimas-Kuchtowa. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999.

Gordon, Edwin Elias. Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Kraków: Zamiast Korepetycji, 1997.

Gordon, Edwin Elias, i David G. Woods. Zanurz się w program nauczania muzyki: działania w kolejności uczenia się : podręcznik dla nauczycieli. Przetłumaczone przez Anna Zie-lińska-Croom. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000.

Klus-Stańska, Dorota. Paradygmaty dydaktyki: myśleć teorią o praktyce. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe PWN, 2018.

Kołodziejski, Maciej. „Pomiar i ewaluacja zdolności i osiągnięć muzycznych dziecka w młod-szym wieku szkolnym w świetle założeń teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gor-dona”. W Pedagogiczno-artystyczne konteksty edukacji dziecka, zredagowane przez L. Albański, Maciej Kołodziejski, i E. Zieja, 15:145–46. Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Jelenia Góra: Wydawnictwo KPSW, 2018.

Kołodziejski, Maciej, Monika Gromek, Grażyna Kilbach, i Mirosław Kisiel. „Komentarz do podstawy programowej przedmiotu muzyka”. W Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Z komentarzem. Szkoła podstawowa. Muzyka, 15–25. Dobra Szkoła. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-muzyka.pdf.

Lipska, Ewa, Przychodzińska, Maria, Muzyka w nauczaniu początkowym, (Warszawa: Wy-dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991).

Lipska, Ewa, Przychodzińska, Maria, Drogi do muzyki. Metodyka i materiały repertuarowe (Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999).

Pazur, Barbara. Nauka improwizacji muzycznej według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. RYTM SKALE HARMONIA. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, 2019.

Pazur, Barbara. Nauka improwizacji muzycznej według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. RYTM SKALE HARMONIA. Wyd. drugie, poprawione i uzupełnione. Lublin: Wy-dawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, 2020.

Pazur, Barbara Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, 2012.

Pazur, Barbara. Relatywna solmizacja rytmiczna Edwina E. Gordona . W Szkoła Artystyczna. Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej, 2018, z. 1, s. 27–35 https://cea-art.pl/kwartalnik/ART-1.pdf.

Santi, Marina. Improvisation: Between Technique and Spontaneity. New edition. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010.

Scruton, Roger. Przewodnik po filozofii dla inteligentnych. Przetłumaczone przez Stanisław Sowa. 2. wyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Sloboda, John A. Umysł muzyczny: poznawcza psychologia muzyki. Przetłumaczone przez Andrzej Białkowski, Ewa Klimas-Kuchtowa, i Adam Urban. Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina. Katedra Psychologii Muzyki, 2002.

Trzos, Paweł Adam. Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018.

Weischedel, Wilhelm. Do filozofii kuchennymi schodami. Przetłumaczone przez Karolina Kuszyk i Katarzyna Chmielewska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

OUPblog. „What Is the Most Important Issue in Music Education Today?”, 2 październik 2014. https://blog.oup.com/2014/10/important-issue-music-education-today/.