Miejsce muzyki w resocjalizacji twórczej w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mirosław Kisiel
https://orcid.org/0000-0003-2002-0116
Maciej Kołodziejski
https://orcid.org/0000-0001-7904-7474

Abstrakt

The Place of Music in Creative Resocialization, in Working with Socially Maladjusted Youth


This text describes the place of music in the resocialisation of socially maladjusted youth. The cited investigations showed how the use of music in the process of education was used as something active, initiating creative activities. Music and musical experience, in a sense, have helped socially lost adolescents to meet many needs without harming others. Contact with valuable music of their preference has contributed to the joy and satisfaction of experiencing music through its reproduction and creation.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kisiel, M., & Kołodziejski, M. (2020). Miejsce muzyki w resocjalizacji twórczej w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. ARS INTER CULTURAS, (8), pp. 305-316. https://doi.org/10.34858/AIC.8.2019.264
Dział
Artykuły

Bibliografia

Clarizio, Harvey F. „Social maladjustment and emotional disturbance: Problems and positions”. Educational Practices and Problems 29, 2 (1992): 131-140.

Dziuba, Sylwia. „Rola sztuki w procesie resocjalizacji”. Zamojskie Studia i Materiały 8, 2 (2006): 395-398.

Eriksson, Christopher. „Adlerian Psychology and Music Therapy: The Harmony of Sound and Matter and Community Feeling”. Journal of Individual Psychology 73, 3 (2017): 243-264.

Florczykiewicz, Janina. Twórczość i sztuka w resocjalizacji: wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Białystok: Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010.

Kaja, Barbara. Wartości wychowawcze muzyki w resocjalizacji. Studia psychologiczne. Bydgoszcz: Zeszyty Naukowe WSP, 1983.

Kisiel, Mirosław. „Muzykoterapia środkiem wsparcia działań resocjalizacyjnych i profilaktycznych w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie”. W [Nie]bezpieczny wspólny świat, wymiar zagrożeń i profilaktyk, red. Marek Walancik, 133-144. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2018.

Kisiel, Mirosław.„Wychowawcza rola muzyki w pracy z młodzieżą niedostosowaną spo-łecznie”. W Adolescencja. Szanse i zagrożenia, red.Tomasz Misztalski, Grzegorz Wacławik, 117-126. Dąbrowa Górnicza: MiB Partnerzy. Kształcenie i Doradztwo, 2008.

Konaszkiewicz, Zofia. „Wychowawcze funkcje odbioru muzyki w opinii młodzieży”.Kultura i Społeczeństwo 19, 1 (1975): 249-262.

Konopczyński, Marek. Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1996.

Kouvava, Sofia, Katerina Antonopoulou, Sofia Zioga, Chrysoula Karali. „The influence of musical games and role-play activities upon primary school children’s self-concept and peer relationships. International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2011)”. Procedia – Social and Behavioral Sciences 29 (2011): 1660-1667.

Laskowska, Halina. Muzyka młodzieżowa w środowisku społecznym ludzi młodych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.

Łobocki, Mieczysław. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.

Miranda, Dave. „The role of music in adolescent development: much more than the same old song”.

International Journal of Adolescence and Youth 18, 1 (2013): 5-22. Olteteanu, Ion. „The social ontology of music”. Contemporary Readings in Law and So-cial, Justice 3, 2 (2011): 254-259.

Przybysz-Zaremba, Małgorzata. „(Nie)Innowacyjne metody pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie”. W Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej, red. Lidia Kataryńczuk-Mania, 309-330. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uni-wersytetu Zielonogórskiego, 2017.

Przybysz-Zaremba, Małgorzata, Maciej Kołodziejski. „Music in resocialisation of socially maladjusted youth”. University Review 10, 3 (2016): 46-49.

Pytka, Lesław, Marian Kalinowski. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne.Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2008.

Pytka, Lesław, Tamara Zacharuk. Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Siedlce: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, 1995.

Rogalski, Eugeniusz. Muzyka w pozaszkolnej edukacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1992.

Saarikallio, Suvi, Jonna K. Vuoskoski, Geoff Luck. „Adolescents’ expression and perception of emotion in music reflects their broader abilities of emotional communication. Psychology of Well-Being 4:21 (2014): 1-16.

Skuza, Aneta. „Muzykoterapia w resocjalizacji”. Opieka – Wychowanie – Terapia 1-2 (2010): 37-42.

Sloboda, John A. Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Tłum. Andrzej Białkowski, Ewa Klimas-Kuchtowa, Adam Urban. Warszawa: Akademia Muzyczna im. Frydery-ka Chopina, 2002.

Sołtysiak, Teresa. Młodzież w podkulturach. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993.

Stachyra, Krzysztof. „Muzykoterapia w resocjalizacji”. W Podstawy muzykoterapii, red. Krzysztof Stachyra, 213-219. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

Uchyła-Zroski, Jadwiga. Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich uwarunkowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999.