Istota środowiska refleksyjno-edukacyjnego w profesjonalnym przygotowaniu nauczycieli muzyki – konfrontacje polsko-ukraińskie

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mirosław Kisiel
https://orcid.org/0000-0003-2002-0116
Irina B. Dubrovina
https://orcid.org/0000-0003-0061-3627

Abstrakt

The Essence of the Reflective and Educational Environment in the Professional Training of Music Teachers – Polish-Ukrainian Comparisons


The article discusses the problem of creating an environment conducive to shaping the attitude of reflexivity of future music teachers. The work presents the achievements in this area by institutes in selected universities in Poland and Ukraine. The conditions for creating pedagogical self-sufficiency of students were the subject of consideration. The authors describe the essence of such concepts as “pedagogical self-efficacy”, “pedagogical reflection”, “evaluation environment” and their approximation in the process of increasing a teacher’s professionalism. They thus clarified the essence of the pedagogical effectiveness of  their own educator–musicians and showed the place and role of the reflective and evaluation environment in the process of its formation.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kisiel, M., & Dubrovina, I. B. (2020). Istota środowiska refleksyjno-edukacyjnego w profesjonalnym przygotowaniu nauczycieli muzyki – konfrontacje polsko-ukraińskie. ARS INTER CULTURAS, (8), pp. 219-232. https://doi.org/10.34858/AIC.8.2019.259
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bandura, Albert. „Exercise of personal and collective efficacy in changing societies”. W Self--efficacy in changing societies, red. Albert Bandura, 1-45. New York: Cambridge University Press, 1995.

Białkowski, Andrzej, Mateusz Migut, Ziemowit Socha, Katarzyna M. Wyrzykowska. Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form muzycznej aktywności Polaków. Warszawa: Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków „Muzyka jest dla wszystkich”, 2014.

Burszta, Wojciech. Preteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015.

Dubrovina, Irina B. „Motyvatsiyna sfera samoosvitnʹoyi diyalʹnosti vchyteliv muzyky v sys-temi pislyadyplomnoyi osvity”. W Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya. Zbirnyk naukovykh pratsʹ, red. Natalia S. Pobirchenko, 123-133. Uman: Umansʹkyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Pavla Tychyny, 2012.

Flick, Uwe. Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik badacza. Tłum. Paweł Tomanek. Warszawa: PWN, 2010.

Furmanek, Waldemar. „Edukacyjne wyzwania globalizacji”. W Edukacja i gospodarka w kon-tekście procesów globalizacji, red. Wojciech Kojs, Eugenia Rostańska, Katarzyna Wójcik, 128-141. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014.

Fyk, Janina. „Przygotowanie nauczycieli do nauczania muzyki w szkole ogólnokształcącej a motywacja prozawodowa studentów”. W Profil kształcenia nauczycieli muzyki dla potrzeb szkołyogólnokształcącej: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Byd-goszczy w dniach 12-13.06.1996 r., red. Eugeniusz Rogalski, 117-154. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1997.

Gaś, Zbigniew B. „Poczucie skuteczności profesjonalnej nauczycieli o różnym stażu w zawodzie”. Przegląd Pedagogiczny 45, 1 (2002): 57-74.

Grozdew-Kołacińska, Weronika, red. Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2014.

Grusiewicz, Mirosław. „Muzyka w edukacji przyszłości”. Studia z Pedagogiki Muzycznej1 (2018): 13-24.

Hałas, Elżbieta. „Refleksyjność jako zasada i problem w teorii społecznej”. Zagadnienia Naukoznawstwa 188, 2 (2011): 191-202.

Kataryńczuk-Mania, Lidia. Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.

Kataryńczuk-Mania, Lidia, Maciej Kołodziejski, Mirosław Kisiel. Orientacje w metodologii badań edukacyjno-muzycznych. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018.

Kisiel, Mirosław. „Dwoistość, znaczenie i rola mediów w edukacji muzycznej uczniów klas początkowych”. W Analýza súčasného stavu problematiky realizácie mediálnej výchovy v primárnom vzdelávaní v kontexte výskumov mediálneho pôsobenia na správanie žiaka, red. Maria Karasová, Miriam Uhrinová, 109-126. Ružomberok: VERBUM, Vyda-vateľstvo Katolíckej Univerzity v Ružomberku, 2016.

Kołodziejski, Maciej. „Od nauczyciela do refleksyjnego badacza procesów edukacyjnych, czyli kilka uwag o kompetencjach pedagogiczno-badawczych nauczycieli muzyki”. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 8 (2016): 353-376.

Konaszkiewicz, Zofia. „Konieczne obszary refleksji współczesnego pedagoga muzyka”. W Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. Andrzej Białkow-ski, 107-127. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2012.

Kvale, Steinar. Prowadzenie wywiadów. Niezbędnik badacza. Tłum. Agata Dziuban. Warszawa: PWN, 2012.

Lebid’, Valentyna. „Stvorennya refleksyvno-otsinnoho seredovyshcha u protsesi fakhovoyi pidhotovky maybutnikh pedahohiv”. W Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya, red. Nataliya S. Pobirchenko, 203-207. Uman: Umansʹkyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Pavla Tychyny, 2013.

Ławrowska, Romualda. Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.

Maksimović, Jelena, Jelena Osmanović, Lazar Stošić. „Teachers as reflective practitioners with the function of improving educational practice in primary schools in Serbia”. Sodobna pedagogika – Journal of Contemporary Educational Studies 4 (2018): 306-324.

Neil, Roger. „Сurrent Models and Approaches to In-Service Teacher Education”, British Journal of In-Service Education 12, 2 (1986): 58-67.

Przychodzińska, Maria. Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa: WSiP, 1989.

Wallace, Michael J. Action research for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Żylińska, Marzena. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013.