Kultura i edukacja muzyczna. Kierunki zmian – wybrane problemy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Beata Bonna
https://orcid.org/0000-0002-3968-9541

Abstrakt

Music culture and education. Directions of changes – selected problems


The purpose of this article is to present issues focused on transformations taking place in the recognition of culture, including music culture, which justify the need for the introduction of significant changes to universal music education. Currently, we are moving away from the traditional and narrow approach to culture and the participation associated with it, which is incompatible with today’s socio-economic conditions. There is a visible transformation of the understanding culture from considering it in terms of consumption of cultural goods to defining culture as an activity that is a form of socialization through active participation. Today, culture is treated as a specific human living environment and at the same time a union of subcultures in which is predominant in popular culture, while other types and forms of it become kinds of niches. Given these transformations, there is a need to revise the shape of universal, still very traditional music education, which should aim to take greater account of new information technologies, referring to the potential of various ranges of music culture - artistic music, popular music and music of different cultures. It is also important to seek new teaching methods due to the low efficacy of those currently used . All these changes are associated with the need to raise teachers’ qualifications.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bonna, B. (2020). Kultura i edukacja muzyczna. Kierunki zmian – wybrane problemy. ARS INTER CULTURAS, (8), pp. 189-202. https://doi.org/10.34858/AIC.8.2019.257
Dział
Artykuły

Bibliografia

Białkowski, Andrzej. „Edukacja muzyczna w poszukiwaniu nowych znaczeń i obszarów działań”. W Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. Andrzej Białkowski, 57-71. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2012.

Białkowski, Andrzej. „Wprowadzenie”. W Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. Andrzej Białkowski, 7-10. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2012.

Białkowski, Andrzej, Mirosław Grusiewicz. „Kompetencje muzyczne uczniów szkół podstawowych”. W Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego, red. Mirosława Zalewska-Pawlak, 175-189. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.

Bonna, Beata. „Selected Problems of Cultural Participation in Early and Late Adulthood”. Kultura i Edukacja 120, 2 (2018): 142-158.

Bonna, Beata. „Umiejętności percepcyjne przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji dziecka w zakresie muzyki artystycznej”. W Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, red. Małgorzata Suświłło, 501-510. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006.

Bonna, Beata. Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.

Chaciński, Jarosław. „Praktyczne zastosowania teorii pedagogiki międzykulturowej w edukacji muzycznej”. Ars inter Culturas 4 (2015): 13-30.

Chodkowski, Andrzej, red. Encyklopedia muzyki. Warszawa: PWN, 1995.

Ciesielski, Rafał. „Edukacja muzyczna – między postmodernizmem a podmiotowością”. W Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. Andrzej Białkowski, 43-57. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2012.

Drozdowski, Rafał, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak. Praktyki kulturalne Polaków. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Fatyga, Barbara. „Praktyki kulturalne”. W Drozdowski, Rafał, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak. Praktyki kulturalne Polaków, 19-26. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Gajda, Janusz. Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.

Gołaszewska, Maria. Kultura estetyczna. Warszawa: WSiP, 1979.

Grad, Jan. Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1997.

Gruchola, Małgorzata. „Kultura w ujęciu socjologicznym”. Roczniki Kulturoznawcze 1 (2010): 95-113.

Janicka-Olejnik, Ewa. „Uczestnictwo Polaków w kulturze w świetle aktualnych raportów”. Studia Bas 46, 2 (2016): 57-75.

Kłoskowska, Antonina. Socjologia kultury. Warszawa: PWN, 2007.

Kołodziejski, Maciej. „Preferencje muzyczne młodzieży płockich szkół średnich w kontekście edukacyjnym”. Ars inter Culturas 6 (2017): 215-238.

Konaszkiewicz, Zofia. „Wybrane problemy współczesnego dzieciństwa w kontekście edukacji muzycznej”. Aspekty muzyki 8 (2018): 15-38.

Konaszkiewicz, Zofia, Romualda Ławrowska, Barbara Nowak, Wiesława Sacher, Barbara Smoleńska-Zielińska. „Standardy edukacji muzycznej”. W Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, red. Andrzej Białkowski, 100-149. Warszawa: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, 2008.

Krajewski, Marek. „Uczestnictwo w kulturze”. W Drozdowski, Rafał, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek
Krajewski, Tomasz Szlendak. Praktyki kulturalne Polaków, 12-19. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

LeBlanc, Albert. „Some Unanswered Questions in Music Preference Research”. Contribution to Music Education 18 (1991): 66-73.

LeBlanc, Albert, Wendy L. Sims, Carolyn Siivola, Mary Obert. „Music Style Preferences of Different Age Listeners”, Journal of Research in Music Education 44, 1 (1996): 49-59.

Melosik, Zbyszko. Kultura popularna i tożsamość młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.

Melosik, Zbyszko, Tomasz Szkudlarek. Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.

O’Hagan, John. „European Statistics on Cultural Participation and Their International Comparability”. International Journal of Cultural Policy 22, 2 (2016): 291-303.

Parkita, Ewa. „Wpływ technologii informacyjnej na poziom wiedzy i percepcji muzycznej uczniów szkoły podstawowej”. Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. Dostęp: 06.07.2019 www.gazeta it.pl/edukacja/git27/muzyka.html.

Połosz, Paulina. „Przegląd badań nad uwarunkowaniami preferencji muzycznych”. Przegląd Psychologiczny 52, 2 (2009): 151-179.

Przychodzińska, Maria. Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje, współczesność. Warszawa: WSiP, 1987.

Przychodzińska, Maria. „Poszukiwanie wartości edukacyjnych w mnogości zjawisk współczesnej kultury muzycznej”. W Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. Andrzej Białkowski, 13-27. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2012.

Szlendak, Tomasz. „Uzasadnienia: »tradycyjna« i »nowa« aktywność kulturalna, grupowa i indywidualna”. W
Drozdowski, Rafał, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków, 29-32. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

Szlendak, Tomasz. „Wielozmysłowa kultura iwentu”. Kultura Współczesna 4 (2010): 80-97.

Szlendak, Tomasz, Krzysztof Olechnicki. „Megaceremoniały i subświaty. O potransformacyjnych przemianach uczestnictwa Polaków w kulturze”. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 2 (2014): 293-308.

Szubertowska, Elżbieta. Edukacja a kultura muzyczna młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.

Tupieka-Buszmak, Alicja. „Człowiek, świat wartości a współczesny obraz edukacji muzycznej. Kontrowersje – wyzwania – kierunki zmiany”. Rocznik Naukowy Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji 11 (2016): 389-408.

Tupieka-Buszmak, Alicja. „Konsumpcjonizm w kulturze i edukacji muzycznej. Zarys problematyki i wymiaru zjawiska”. Parezja 5, 1 (2016): 96-108.

Urbanek, Jolanta. Uczestnictwo młodzieży akademickiej w kulturze. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002.

Weiner, Agnieszka. Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.