Edukacja muzyczna okiem filozofów i teoretyków: krótki zarys problematyki

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna G. Piotrowska
https://orcid.org/0000-0003-1510-8682

Abstrakt

Musical education in the eyes of philosophers and theoreticians: a short outline of the issues


The paper argues that the contemporary model of musical education, as we know it today, has been shaped over a long process conditioned by the general reception of music as a form of art on the one hand, and on the other remaining in direct relation with various pedagogical concepts. The article, as an attempt to highlight the most influential trends affecting the model of musical education throughout the ages, demonstrates how the role of music in human life was interpreted in Ancient, Medieval and Modern periods. The author presents opinions on music and education as articulated by philosophers, pedagogues, psychologists, but also music theorists and composers. Finally, the paper critically discusses contemporary questions that arise in reflections on musical education pertaining to its essence but also its purposes, methodology, etc.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Piotrowska, A. G. (2020). Edukacja muzyczna okiem filozofów i teoretyków: krótki zarys problematyki. ARS INTER CULTURAS, (8), pp. 177-188. https://doi.org/10.34858/AIC.8.2019.256
Dział
Artykuły

Bibliografia

Arystoteles. Polityka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.

Augustyn. Wyznania. Tłum. Zygmunt Kubiak. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1992.
Bortnowska, Małgorzata. „Platon i Arystoteles o muzyce”. Zeszyty Naukowe AMFC.W kręgu muzyki i myśli humanistycznej 46 (1999): 28-62.

Brooks, B. Marion, Harry A. Brown. Music Education in the Elementary School. New York: American Book Company, 1946.

Cichoń, Władysław. Wartości, człowiek, wychowanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersyte-tu Jagiellońskiego, 1996.

Ciechaniewicz, Wiesława, red. Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000.

Dahlhaus, Carl. Idea muzyki absolutnej. Tłum. Antoni Buchner, Karol Berger. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 1988.

Dankowska, Jagna. „Aksjologiczne aspekty edukacji muzycznej”. W Trwałe wartości edu-kacji muzycznej w zmieniającym się świecie, red. Zofia Konaszkiewicz, 15-40. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Muzycznej, 2003.

Dyer, Joseph. „The Place of »Musica« in Medieval Classifications of Knowledge”, Journal of Musicology 24, 1 (2007): 3-71.

Elliott, David. Music Matters: A New Philosophy of Music Education. Oxford: Oxford University Press, 1995. Fröbel, Friedrich. An unser deutsches Volk. Erfurt: Johann Carl Müller, 1820.

Fröbel, Friedrich. Die Mutter- und Koselieder. Rudolstadt: Typendruck bon G. Froebel, 1844.

Gruhn, Wilfried. Geschichte der Musikerziehung. Hofheim: Wolke, 2003. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wykłady o estetyce. Tłum. Janusz Grabowski, Adam Landman. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.

Jarzębska, Alicja. Z dziejów myśli o muzyce. Kraków: Musica Iagiellonica, 2002.

Kataryńczuk-Mania, Lidia, Juliusz Karcz, red. Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2002.

Klimas-Kuchtowa, Ewa, red. Muzykoterapia: zeszyt tematyczny. Kraków: Instytut Psychologii Stosowanej. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Jagielloński, 2010.

Komeński, Jan Amos. Pampaedia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1997.

Lissa, Zofia. „O słuchaniu i rozumieniu utworów muzycznych”. W Wybór pism estetycz-nych, red. Zbigniew Skowron, 173-186. Kraków: Universitas, 2008.

Ławrowska, Romualda. Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.

Noddings, Nel. Philosophy of Education. Bolder, CO: Westview Press, 2016.

Okoń, Wincenty. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2001.

Palacz, Ryszard. Klasycy filozofii. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Piotrowska, Anna G. „Pedagogiczna funkcja muzyki w ujęciu kompozytorów XX wieku”, Ruch Pedagogiczny 3-4 (2000): 123-127.

Przychodzińska-Kaciczak, Maria. Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzyczne-go. Tradycje-współczesność. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Pytlak, Andrzej. Podstawy wychowania muzycznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.

Sacher, Wiesława. Pedagogika muzyki. Kraków: Impuls, 2012.
Sachs, Kurt. Muzyka w świecie starożytnym. Tłum. Zofia Chechlińska. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1988.

Seashore, Carl. Psychology of Music. New York-London: McGraw-Hill Book Company, 1938.

Seashore, Carl. The Psychology of Musical Talent. Boston-New York: Silver, Burdett and Company, 1919.

Skowron, Zbigniew. Myśl muzyczna Jeana-Jacques’a Rousseau. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2010.

Sudak, Bogusław. Wychowawcza rola muzyki w ujęciu Arystotelesa. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, 1996.

Suświłło, Małgorzata. Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia estetyki, t. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.

Tuchowski, Andrzej. „Wielcy twórcy muzyki a szeroko pojęte wychowanie muzyczne”. W Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, red. Lidia Kataryń-czuk-Mania, 9-13. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.

Wackenroder, Wilhelm Heinrich. „Osobliwy żywot muzyczny kompozytora Józefa Berglingera”. W Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, red. Tadeusz Namowicz, 33-53. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000