What we should know about a musician's/violinist's personality within the musical-educational process

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Blanka Pollaková
https://orcid.org/0000-0002-9582-7873
Martin Dolejš
https://orcid.org/0000-0002-9785-5317

Abstrakt

What we should know about a musician's/violinist's personality within the musical-educational process


The personality of a musician has a considerable influence on their playing  Deeper examination of this context has substantial potential for use within the framework of the musical-educational process. We focused on the relationship between personality and playing and identifying specific psychological factors which are relevant for musical development, including their place within a broader context of other factors. The research is focused on violinists, but it may be applicable analogously to all musicians.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Pollaková, B., & Dolejš, M. (2020). What we should know about a musician’s/violinist’s personality within the musical-educational process. ARS INTER CULTURAS, (8), pp.101-120. https://doi.org/10.34858/AIC.8.2019.252
Dział
Artykuły

Bibliografia

Bogunović, Blanka. “Personality of Musicians: Age, Gender and Instrumental Group Dif-ferences”. In Proceeding of the 12th International Conference of Music Perception and Cognition and the 8th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (July, 23-28, 2012, Thessaloniki, Greece), eds. Emilios Cambouro-poulos, Costas Tsourgas, Panayotis Mavromatis, Costas Pastiadis, 120-121 (Thessaloniki, 2012).

Builione, R. Scott, Jack P. Lipton. “Stereotypes and personality of classical musicians”. Psychomusicology 3, 1 (1983): 36-43.

Cribb, Catrin, Andrew H. Gregory. “Stereotypes and personalities of musicians”. The Journal of Psychology 133, 1 (1999): 104-114.

Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993.

Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. Holas, Milan. Psychologické základy hudební pedagogiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

Kanor, Jiří, Matěj Lipský, Jana Weber. Základy muzikoterapie. Praha: Grada, 2009. Kemp, Anthony E. The Musical Temperament. Psychology and Personality of Musicians. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Kogan, Grigorij M. Před branou mistrovství. Praha: Akademie múzických umění, 2012. Langendörfer, Franziska. “Personality differences among orchestra instrumental groups: Just a stereotype?”. Personality and Individual Differences 44, 3 (2008): 610-620.

Levine, Peter. Probouzení tygra: Léčení traumatu. Praha: Maitrea, 2011.

MacDonald, Raymond A.R., Hargreaves, David J., Miell, Dorothy. Musical identities. Ox-ford: Oxford University Press, 2002.

Micka, Josef. Knížka o houslích a o mnohém kolem nich. Praha: Panton, 1975.

Miovský, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006.

Nelson, Sheila M. The Violin and Viola. London: Ernest Benn Limited, 1972.

Pazdera, Jindřich. Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry. Praha: Akademie múzických umění, 2008.

Sedlák, František. Základy hudební psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

Skibin, Vadim N. Vývoj a teorie postavení rukou při hře na housle. Praha: ARCO IRIS, 2004.

Smékal, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2002.

Woody Robert H. “The musician’s personality”. Creativity Research Journal 12, 4 (1999): 241-250.

Woody, Robert H., Gary E. McPherson. “Emotion and Motivation in the Lives of Performers”. In Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Application, eds. Patrik N. Juslin, John Sloboda, 401-424 (Oxford: Oxford University Press, 2011).

Zeleiová, Jaroslava. Muzikoterapie. Praha: Portál, 2007.