POGRANICZE ARTYSTYCZNE JAKO PRZESTRZEŃ PAMIĘCI O WSPÓLNOCIE PIĘKNA, WARTOŚCI ORAZ SYMBOLICZNEGO UCZENIA SIĘ „BYCIA RAZEM” – WOKÓŁ TEMATÓW PRAC „ARS INTER CULTURAS”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jarosław Chaciński

Abstrakt

Current issue of “Ars inter Culturas” magazine is devoted to the cultural borderland understood as space used to exchange artistic works, communicate their values to the Other, recognise similarities and differences in the works of a neighbouring nation. Art, including music and literature, can significantly help introduce the neighbour’s cultural identity, get to know their pursuits, ethos and problems connected with their existence. Thanks to the art of a different, yet geographically close, nation we can see it in a different perspective, we reduce hitherto stereotypes, we mitigate tensions, we express our readiness for dialogue.
Numerous texts included in this issue have been devoted to cultural and artistic relations between Poland and Ukraine. Our common history, written in the language of the art, provides many fascinating experiences, cultural enrichment that the borderland situation entails.
The diversification of aesthetic and artistic meetings, which are being described by the Polish and Ukrainian authors with the use of significant number of art phenomena in this rich cultural space, confirms our confidence in continuing these researches and implementing their results in action – in social, educational and animation projects.
Additionally, the current issue will also provide us with multicultural thoughts of authors from Slovakia and Hungary, supporting the need to create scientific after-thoughts concerning the Central and Eastern European culture and art, to foster its memory and to build new growth outlooks.

Pobrania

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Chaciński, J. (2019). POGRANICZE ARTYSTYCZNE JAKO PRZESTRZEŃ PAMIĘCI O WSPÓLNOCIE PIĘKNA, WARTOŚCI ORAZ SYMBOLICZNEGO UCZENIA SIĘ „BYCIA RAZEM” – WOKÓŁ TEMATÓW PRAC „ARS INTER CULTURAS” . ARS INTER CULTURAS, 7(7), 5-14. Pobrano z https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/224
Dział
Wstęp

Bibliografia

Hejmej, Andrzej. „Interkulturowość – literatura – komparatystyka”. Teksty Drugie 6 (2009): 34-47.

Helms, Siegmund. „Pieśni za i przeciw przemocy – pieśni wojenne i pieśni o pokoju w wychowaniu dzieci i młodzieży w Niemczech”. Tłum. Brygida Pasławska. W Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej, red. Jarosław Chaciński, 46-52. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2007.

Kubicki, Paweł. „Pomiędzy pamięcią a historią. Polskie miasta wobec wielokulturowego dziedzictwa”. Pogranicze. Studia Społeczne 20 (2012): 53-66.

Nikitorowicz, Jerzy. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana, 1995.

Peitzmeier, Jens Christian. Das musikalische Kunstwerk als Patriot und Feind: Instrumentalisierung der Musik im Ersten Weltkrieg. Hamburg: disserta Verlag, 2013.

Solik, Ryszard. „Powinowactwo sztuk w przestrzeni edukacji artystycznej”. W Wartości w muzyce, t. 3: Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce, red. Jadwiga Uchyła-Zroski, 248-256. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

Szmyd, Jan. Tożsamość a globalizacja. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006.