Ogłoszenia

Informacje ogólne

2018-12-04

Tytuł czasopisma: ARS INTER CULTURAS

ISSN 2083-1226

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych:
BazHum
CEJSH
CEEOL
Index Copernicus 

Wykaz czasopism MNiSzW -20 pkt 

Miejsce wydawania: Akademia Pomorska w Słupsku

Cykliczność wydawania: Rocznik