Ars Inter Culturas nr 5

Ars Inter Culturas

Strona główna

Spis treści

Wprowadzenie
. . 5

I. Wartości w kulturze, sztuce i edukacji

VIOLETTA PRZEREMBSKA
Umnictwo piękne. Aksjologiczne inspiracje w polskim nurcie estetyzmu pedagogicznego w XIX i początkach XX wieku
. . 13

KRZYSZTOF ARCIMOWICZ
Antybohaterowie neoseriali – gra (z) wartościami
. . 35

KATARZYNA CITKO
O wartościach i wartościowaniu w kinie
. . 49

 

II. Teatr, opera i balet – wyznacznikami wspólności i odrębności

ВИКТОРИЯ ДРАГАНЧУК
AВариант истории Дон Жуана в украинской культуре (архетип Леси-Долорес в балете Каменный властелин Виталия Губаренко по драме Леси Украинки)
. . 63

ЕЛЕНА ЭНСКАЯ
Музыкально-театральная жизнь Парижа и ранние оперы Ф. Галеви (20-е годы ХІХ века)
. . 75

ОЛЬГА КОМЕНДА
Музыкальный театр Александра Козаренко
. . 91

ЕЛЕНА РЕБРОВА
Художественная ментальность и её проявление в хореографическом искусстве
. . 107

III. Czasopismo jako obszar wielokulturowych związków

MIROSŁAW GRUSIEWICZ
Edukacja muzyczna na świecie w kręgu zainteresowań czasopisma „Wychowanie Muzyczne”
. . 125

MARIA ANTONINA ŁUKOWSKA
Wartość sztuki brytyjskiej w ocenach polskich publicystów wieku XIX (do 1914 r.) na przykładzie zawartości wybranych czasopism
. . 147

 

IV. Dziecko i problemy dydaktyki

J ANA HUDÁKOVÁ, EVA KRÁLOVÁ
Institutional care for intellectually gifted children in Slovak elementary schools with a focus on musical activities
. . 171

TARAS WASKO
Album dla młodzieży Piotra Czajkowskiego – sceny z życia dziecka?
. . 185

ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА БЕРАК
ИЧто мешает педагогам справляться с поставленными задачами?
. . 199

 

V. Popkultura w refleksji przemian społecznych na świecie

ELŻBIETA KAL
Socrealizm skonsumowany. Wykorzystanie dyskursu socrealizmu w poparcie i współczesnej kulturze popularnej
. . 209

EWA KĘPA
Wydziergać siebie i świat. Bombardowanie włóczką jako zjawisko społeczno-kulturowe
. . 241

 

VI. Literatura i jej obraz w zróżnicowanym kulturowo świecie

ANNA NOSEK
Puszcza Białowieska w literaturze dziecięcej przełomu XX i XXI wieku
. . 255

KATARZYNA ORZECHOWSKA
Literacki portret Warszawy w II połowie XIX wieku na przykładzie opowiadań pt. Obywatel warszawski i Solec. Przedmieście Warszawy. Miasto jako wielokulturowa przestrzeń życia
. . 265

LEONOR MARÍA MARTÍNEZ SERRANO
The music of what is: T.S. Eliot and Czeslaw Milosz, or a quiet meditation on time and being
. . 285

 

VII. Z historii życia muzycznego

МИРОСЛАВА НОВАКОВИЧ
К вопросу о музыкальной культуре Пшемысля первой половины ХІХ века
. . 305

JOANNA SZTEJNBIS-ZDYB
Koncerty szwajcarskiego chóru „Motet et Madrigal” w Polsce w roku 1923 w świetle publikacji prasowych
. . 317

 

VIII. Muzyka w analizie

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШИП
Ноты как семиотический феномен в типологическом аспекте (опыт классификации знаков музыкального письма) 2015
. . 335

IWONA ŚWIDNICKA
Oczarowanie angielskim barokiem w Ground Krzysztofa Baculewskiego
. . 349

 

IX. Recenzje, sprawozdania, doświadczenia, komentarze

ГРИГОРИЙ КОНСОН
Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом: Параллели и взаимодействия: Международная научная конференция – при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований: проект № 17–04–14080, автор – председатель Оргкомитета Г.Р. Консон (23-28 апреля 2017 года, Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке)
. . 369

MAGDALENA MUŁYK
Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Metodycznej „Niepełnosprawność intelektualna: edukacja – terapia – zdrowie”, Słupsk, 3 grudnia 2015 roku
. . 381