Ars Inter Culturas nr 2

Ars Inter Culturas

Strona główna

Spis treści

 

Wprowadzenie 5

I. Historyczne aspekty edukacji muzycznej w europejskiej perspektywie porównawczej      9

 

VIOLETTA PRZEREMBSKA - Muzyka w szkole Polski międzywojennej – implikacje kultury ludowej, narodowej i uniwersalnej     11

ТAТЬЯНА ПЕТРОВНА ТАНЬКО - Система подготовки учителей музыки в (музыкальных) художественных учебных заведениях Украины в период между двумя мировыми войнами 23

НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА ГУРАЛЬНИК - Развитие украинской фортепианной школы в хх ст. музыкально-просветительские традиции и методические ориентиры  43

 

II. Wielokulturowość i regionalizacja jako czynniki kształtujące obszary kultury, muzyki, edukacji muzycznej i humanistycznej w Europie  61

 

DOROTHEE BARTH - Identität und Diversität eine Auseinandersetzung mit konzeptionellen Begriffen der Interkulturellen Musikpädagogik   63

DAMIEN SAGRILLO - Das Europa der Regionen unter musikalischem und musikpädagogischem Gesichtspunkt. Das Beispiel Luxemburg   75

KRZYSZTOF SAWICKI – Młodzieżowa kultura hip-hop jako tekst wielokulturowy  95

ANNA JÓZEFOWICZ - Region oraz edukacja regionalna w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej    105

SYLWIA PIKULA - Na tropach Innego w kształceniu polonistycznym   119

III. Problemy edukacji muzyczno-estetycznej – doświadczenia czeskie i słowackie 131  

 

MILOŠ KODEJŠKA - Development of musical perception of pre-school age children in the family 133

JIŘINA JIŘIČKOVÁ - A contribution to music educational work with children of an early school age      139

SLÁVKA KOPČÁKOVÁ - Some guidelines on the preconditions and preparation of teachers of Aesthetic Education      147

 
 

IV. Muzyka jako dziedzictwo kulturowe Europy – inspiracje historyczne i teoretyczne      155

 

ANNA G. PIOTROWSKA – Cygańscy muzycy w Europie – szkic historyczny   157

DARIUSZ TEREFENKO – The passacaglia – a primer for teaching Baroque improvisation  173


 

V. Sprawozdania      197

 

ИННА ОЛЕГОВНА СТАШЕВСКАЯ - Художественное образование в контексте глобализации и поликультурности      199