Ars Inter Culturas nr 1

Ars Inter Culturas

Spis treści

 

Wprowadzenie 5

I. Kulturowe i pedagogiczne przestrzenie wielokulturowe

 

Agnieszka Cybal - Michalska - W stronę globalnej cywilizacji przyszłości – o potrzebie twórczego dialogu z „innością” 11

Mirosław Sobecki - Komunikacyjne i integracyjne znaczenie symboli kulturowych – na przykładzie muzyki. 23

Witold Jakubowski, Kultura i sztuka popularna jako obszar działań edukacyjnych 35

 

II. Pedagogika muzyczna a problem wielokulturowości

 

Karl Heinrich Ehrenforth - Die Bedeutung der musikalischen Bildung in Europa vor dem Hintergrund unserer nationalen Geschichte - Beispiel Deutschland 049

Friedhelm Brusniak,   Der Liederatlas europäischer Sprachen der Klingenden Brücke 059

Josef Sulz – Musikpädagogik: Verschlungene Wege durch die Zeit. Traditionen - Tendenzen – Gefahren. Kritische Anmerkungen zu wegweisenden Konzepten des Musikunterrichts im 20. Jahrhundert 065

Aaron Eckstaedt - Kulturelle Diversität als Voraussetzung. Anmerkungen zu einem altneuen, transnationalen musikpädagogischen Konzept 083

III. Muzyka pomiędzy kulturami – problemy przeżycia i rozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego  

 

Jarosław Chaciński - O rozumieniu muzyki innego kręgu kulturowego – możliwości i ograniczenia horyzontów własnego poznania 093

Драч Ірина Степанівна -  Опера классического бельканто: парадоксы  осмысления 107

Halyna Nikolai, Украинская фортепианная музыка как феномен культуры XX века 121

Anna G. Piotrowska - Kształtowanie idei narodowej muzyki amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych 133

 

 

IV. Słowo i muzyka w literackich, poetyckich odniesieniach do wielokulturowości  

 

Andrzej Fabianowski – Karczmy  i zajazdy. Literackie opisy przestrzeni wielokulturowej 147

Daniel Kalinowski – Oswajanie Dalekiego Wschodu. O trzech polskich podróżach orientalnych 155

Marlena Pietrzykowska – Poezja w twórczości Konrada Pałubickiego 167

 

V. Doświadczenia edukacyjne, sprawozdania i recenzje

 

Monika Zytke, VEEH-HARFAnowa jakość w powszechnym życiu muzycznym 179

Agnieszka Sołbut, Emilia Żyłkiewicz, Sprawozdanie z konferencji „Wspólnoty a migracje. konteksty edukacji międzykulturowej” 184

Alicja Hruzd - Społeczne, kulturowe i edukacyjne konteksty pedagogiki międzykulturowej Cieszyn-Ustroń Jaszowiec, 19-21 października 2009 roku 187

Emilia Żyłkiewicz – Recenzja książki: Agnieszka Cybal-Michalska, TOŻSAMOŚĆ MŁODZIEŻY W PERSPEKTYWIE GLOBALNEGO ŚWIATA. Studium socjopedagogiczne. Poznań 2006. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ss. 251. 192